ST-Ericsson kapar ytterligare

ST-Ericsson presenterar idag en plan för att ytterligare förbättra sitt finansiella läge, vilket innebär att företaget kan komma att reducera antalet anställda med ytterligare upp emot 600.

Planen uppges följa företagets meddelande om omorganisation från i juli i år.
Målet är att företaget ska uppnå en besparing på 115 miljoner USD på årsbasis. Kostnadsreduktionen förväntas ske både i företagets operationella verksamhet likväl som inom ett effektiviseringsprogram inom FoU, enligt företagets pressmeddelande. Åtgärderna förväntas kunna beröra upp emot 600 anställda.
I vilka länder neddragningarna kan komma att ske, och till vilken omfattning, uppges dock icke.

Comments are closed.