Cygate tar över hos LFV

Cygate övertar driften av kommunikation och säkerhet hos Luftfartsverket.

Cygate har tecknat avtal med Luftfartsverket (LFV) om att överta driftansvaret för LFV:s IT-infrastruktur inom kommunikation och säkerhet, med tillhörande servicedesk, övervakning samt felhantering.
Uppdraget till Cygate uppges vara en del av ett större förändringsprogram inom LFV, där man lägger ut driften av kommunikation och säkerhet, inklusive beredskap, felrättning samt övervakning. Avtalet ska även omfatta produktförsörjning.

Avtalet löper över tre år, med möjlighet till förlängning med ytterligare upp till tre år. Överlämningen till Cygate planeras vara genomförd tills i mitten av december. Som ett led i avtalet erbjuds tre medarbetare inom IT-driften vid LFV anställning av – och vid – Cygate.

Comments are closed.