Datormoln på ett chip

Intel har idag demonstrerat ett fullt fungerande datorchip som innehåller hela 48 integrerade kärnor. Som en liknelse med cyberrymdens "computer clouds", där ett stort antal nätverkskopplade datorer samarbetar, har man givit det nya chipet namnet "single-chip cloud computer". Man karakteriserar också chipet som "Many-core", snarare än "Multi-core".

Processorn innehåller 48 IA-kärnor (Intel Architecture) i form av 24 dualcore-enheter. För kommunikationen mellan dessa används 24 routrar och ett mycket snabbt "nätverks-nät". Kommunikationen baseras på meddelanden (innehållande information och data) som skickas direkt mellan kärnorna, på samma sätt som meddelanden skickas mellan de olika datorerna i ett vanligt datormoln. Genom denna uppbyggnad blir chiparkitekturen mycket skalbar. Man har visat att den kan skalas till över 1 000 kärnor.
Tack vare avancerad effekt-management går det att efter behov anpassa processorns förbrukning mellan 25 W i vila och 125 W vid full belastning. Dels går det att anpassa antalet kärnor som används, och dels kan varje dualcore-enhet köras med sin egen frekvens.
Processorn tillverkas i en 45 nm teknologi, och chipet är 567 mm² stort. Ett hundratal chip kommer att tillverkats, och dessa skall spridas bland viktiga akademiska och industriella forskningsinstitut. Syftet är att befrämja forskning inom parallell programmering, som kommer att få mycket stor betydelse redan i en nära framtid.
Intressant är att en stor del av arbetet med att utveckla processorn har ägt rum i Braunschweig i Tyskland. Intel är också mycket engagerade i olika EU-projekt inom detta område.

 

Comments are closed.