ST-Ericsson effektiviserar

När ST-Ericsson utlyste en extra presskonferens tidigare idag var det nog många med mig som trodde på ett ägarbyte. I stället lanserade man en ny strategi för göra företaget effektivare och öppnare.

Den senaste modemkretsen från ST-Ericsson involverade 18 grupper på olika ställen i världen. Inte helt förvånande blev det förseningar och det är också något som hänt alltför ofta de senaste åren.
– Nu koncentrerar vi verksamheten till fem centers of excellence, säger Didier Lamouche, vd  för ST-Ericsson. Det innebär att vi blir effektivare och att konstruktionstiderna blir snabbare. Samtidigt ändrar vi vår affärsmodell så att vi får ett mycket större fokus på samarbete inom varje område.
Tanken är förstås att få tillbaka ST-Ericsson till vinst, något som verkligen behövs efter de senaste årens allt sämre resultat. Vinstmarginalen har försämrats så att den 2011 var nere runt -50 procent och det naturligtvis ohållbart. En del av lösningen är att minska personalen med 1 700 personer. En annan är att samarbeta och licensiera.
– När det gäller applikationsprocessorer startar vi ett samarbete med STMicroelectronics, där vi gemensamt tar fram en ny generation ARM-baserade applikationsprocessorer. Vi är också öppna för samarbeten och licensieringar inom våra kärnområden, som till exempel modemen. Det viktiga är att vi har ett komplett program med konkurrenskraftiga produkter.
Företaget kommer också att effektivisera produktionen, där det idag finns alldeles för många olika fabriker och produktionsavtal. Det är en av många orsaker till de många förseningarna och målet är att på kort tid få ner tiden från idé till färdig produkt kraftigt. Kortare utvecklingstider och effektivare produktion skall också kunna sänka gränsen för "break even" för de olika produkterna.
För Sveriges del kommer knappast situationen att förändras till det sämre. Lund är ett av fem centre of excellence och företaget i Lund blir också ansvarigt för gruppen i Nürnberg.

Comments are closed.