Huawei växer på de nordiska marknaderna

Huawei rapporterar globala försäljningsintäkter på 203,9 miljarder CNY och en nettovinst på 11,6 miljarder CNY för räkenskapsåret 2011. Försäljningsintäkterna på de nordiska marknaderna ökade med 57 procent till 345 miljoner dollar.

Huaweis globala försäljningsintäkter för 2011 uppgick till 203,9 miljarder CNY, en ökning med 11.7 procent på årsbasis. Huawei redovisar också en nettonvinst för helåret på 11,6 miljarder CNY, en minskning från 2010 års nettovinst på 24,7 miljarder CNY. Bolaget uppvisar en stark försäljningstillväxt inom affärsområdena Enterprise och Consumer, som ökade intäkterna med 57.1 respektive 44.3 procent. Huawei utökade samtidigt sina investeringar inom forskning och utveckling till 23,7 miljarder CNY, vilket motsvarar 11.6 procent av de årliga försäljningsintäkterna.

Huawei Nordics fortsatte sin snabba tillväxt under 2011 med försäljningsintäkter på 345 miljoner dollar*, en ökning med 57 procent på årsbasis. Företaget har nu över 800 medarbetare på nio kontor i Norden. De viktigaste faktorerna bakom tillväxten uppges här varit ökade investeringar i F&U och flera större kontrakt med ledande mobilteleoperatörer.

– Norden har alltid varit en strategiskt viktig marknad för Huawei och under de senaste tio åren har vi investerat mycket i lokal forskning och utveckling och för att bygga en position som en ledande telekomleverantör. Framöver kommer vi att förstärka våra erbjudanden till företag och konsumenter för att bli en ledande leverantör inom såväl IT som telekom och etablera oss som ett av de tre största varumärkena inom smartphones, säger Gordon Luo, vd för Huawei Nordics i ett pressmeddelande.

Forskning och utveckling i Sverige

Under 2011 har Huawei fortsatt expandera inom lokal forskning och utveckling i Sverige. Närmare 50 nya medarbetare har rekryterats inom utveckling av mobiltelefoner, antenner och systemdesign för radionät. Huaweis svenska F&U-organisation sysselsätter nu nära 350 personer vid de tre kontoren i Kista, Göteborg och Lund. Under andra halvåret 2011 rekryterades Mats Andersson som platschef för kontoret i Göteborg, med globalt ansvar för antennutveckling för mikrobasstationer. Huawei Norden uppges idag bedriva forskning och utveckling inom radionät, basstationsteknik, mobiltelefoner, mikrovågsteknik och antenner.

Under 2011 har Huawei fortsatt att utöka omfattningen på de forskningsprojekt som drivs i samarbete med bland andra KTH och Wireless@KTH i Sverige och andra institutioner över hela Europa. Tillsammans med de befintliga projekten inom trådlös kommunikation och mobilsystem har forskningssamarbeten också inletts inom kraftsystem, produktionsteknik för förstärkare och effektivisering av förstärkare. Huawei uppger att de kommer att fortsätta öka sitt engagemang inom forskningssamarbeten och tillsammans med partners aktivt driva utvecklingen inom mobilteknik och branschstandardisering, enligt ett pressmeddelande.

Anm:
*). Omsättningen på 345 miljoner USD är oreviderad, årsredovisningarna fastställs efter revision under andra halvan av kvartal 2, 2012.

Comments are closed.