Får 2,5 miljoner till produktutveckling

Miljöteknikföretaget Wattguard har fått 2,5 miljoner kronor av Vinnova inom ramen för programmet Forska & Väx. Finansieringen ska i första hand användas till vidareutveckling av Wattguards unika tjänster och produkter inom energibesparing i lysrörsmiljöer.

Utvecklingen av Wattguard kommer att genomföras i samarbete med Nils Svendenius, professor i belysning vid Jönköpings tekniska högskola.

Wattguards energibesparingstjänst sänker energiförbrukningen i privata och offentliga verksamheter med konventionella lysrörsmiljöer rejält. Avsikten är att med Vinnovas medel utveckla faciliteter knutna till Wattguard som optimerar besparingarna samt underlättar handhavandet. Wattguard skall också utvecklas och anpassas till drift av gatubelysning med metallhalogen och högtrycksnatriumlampor som ljuskällor, enligt ett pressmeddelande.

– Wattguards enkelhet är lysande eftersom det inte tar någon kraft från organisationers verksamhet att installera. Nu ska det bli intressant att försöka förbättra och bredda tekniken ytterligare genom utveckling och tester i laboratoriemiljö, säger Nils Svendenius vid Jönköpings tekniska högskola.

– Med finansieringen från Vinnova kan vi satsa ännu hårdare på att utveckla Wattguard. Redan idag erbjuder vi en väsentlig energibesparing för många verksamheter men genom samarbetet med professor Nils Svendenius hoppas vi framöver kunna erbjuda Wattguard i fler belysningsmiljöer, säger Mats Karlsson, vd för Swedish Wattguard.

– Målet med Vinnovas finansiering inom programmet Forska & Väx är att små och medelstora företag ska öka sin konkurrenskraft genom att satsa på forskning och utveckling och därmed bidra till tillväxt i Sverige. Wattguard är ett av drygt sextio små och medelstora företag som får dela på sextioåtta miljoner kronor i finansiering till forsknings- och utvecklingssatsningar. Projektperioden som Vinnova tilldelat medel för löper från den 1 juni 2012 till den 31 november 2013.

Comments are closed.