SSF utlyser nytt industriprogram

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, öppnar nu en utlysning värd 400 miljoner kronor i ett nytt program döpt till ”Industrial Research Centres” (IRC) där industrin ska få en betydande roll.

Inom programmet är det industrin som formulerar forskningsproblemet och identifierar forskargrupper som kan lösa det. Projektet ska driva forskning mot något disruptivt eller systemförändrande och inte vidareutveckla existerande teknik.

– Vi har avsatt 400 miljoner kronor för detta och det riktigt nya är att industrin får en tydlig roll i att styra behovs/möjlighetsdrivna projekt som SSF finansierar. På det här sättet vill vi stimulera ett mera strategiskt forskningssamarbete mellan industri, forskningsinstitut och akademi, säger Lars Hultman, vd på SSF.

Varje centrum finansieras totalt med i storleksordningen 50-100 miljoner kronor under 6-8 år. alltså upp till 7-17 miljoner per år. SSF räknar med att stödja upp till åtta centrum som alla ska vara strategiskt definierade utifrån en framtida affärsmöjlighet.

Centrumet ska bedriva forskning med fokus på ”disruptiv” innovation och inbegripa så kallade ”möjliggörande teknologier” i ett långt tidsperspektiv. Utveckling, tillämpning och produktion av existerande teknik omfattas inte. Ett centrum är tänkt att bestå av 2-5 industriella företrädare tillsammans med 1-5 företrädare för akademin eller forskningsinstitut, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.