SSD förutspås en kraftig ökning

En studie som täcker marknaden för flash-baserade solid-state drives (SSD:er) för företagservrar och SAN (storage area networks), fokuserade på specifika högpresterande SSD:er konstruerade för företagens behov, har genomförts av analysföretaget Reserach and markets.

De viktigaste resultaten från studien uppges vara:

1. Marknaden för dessa SDD:er kommer att växa från 150 000 enheter under 2010 till 41 miljoner dito under 2015, vilket representerar en årlig tillväxt på nästan 90 procent.

2. Omsättningen för SSD:er, som tros komma att omsätta $510 miljoner under 2010, kommer att växa med i genomsnitt 55 procent till $3.8 miljarder för 2015.

3. En signifikant del av den här tillväxten drivs på av en kraftig nedgång av priser inom SSD-marknaden, pådriven av en minskning av priserna på NAND och en övergång från SLC till MLC flash samt andra betydande prisreduktioner som drivs på av den mognande SSD kontroller-teknologin.

4. HDD hotas av den här nya teknologin som initialt kommer att bli ersatt med en hastighet av 10:1, men fallet blir 2,5:1 fram till slutet av prognosperioden. Det här betyder att marknaden för HDD kommer att minska fortare än vad marknaden för SDD kan växa.

5. Marknaden för dessa SDD:er, som nyligen sn snabb acceptans inom transaktionsprocessande system, upplever nu en än starkare tillväxt avseende stora internetsystem. Den här marknaden kommer att driva på majoriteten av tillväxten för SSD på lång sikt.

6. Stora resurser kommer att läggas på SSD bland ett antal företag, men teknologin är fortfarande i sin linda, och många fallgropar behöver fortfarande beaktas

Comments are closed.