WRAP International får viktig order

Svenska försvaret har via Försvarets materielverk (FMV) lagt en order som omfattar vidareutveckling av programvaran WRAP Spectrum Management. Ordervärdet uppges till 9,7 miljoner kronor.

Projektet kommer att pågå under 2010 till 2013 och beräknas sysselsätta 5 personer under denna tid. Den utvecklade programvaran används sedan många år tillbaka inom hela försvaret.

– Vi är naturligtvis glada och stolta över att vi fått förnyat förtroende av FMV att vidareutveckla WRAP, säger vd Göran Olsson vid WRAP International AB.

WRAP International utvecklar mjukvaruverktyg för att planera, optimera och driva radiobaserade nätverk. Kunderna är företag och organisationer där radioteknik är fundamental för verksamheten – oavsett tillämpningsområde. Företaget finns lokaliserat i Linköping, Växjö och Göteborg och har kunder i mer än 30 länder inom de tre segmenten: Försvar, Civila myndigheter och Telekommunikation. WRAP International knoppades av från Saab AB 2007 och har vuxit till att ha en omsättning på 10,2 miljoner kronor under 2009.

Comments are closed.