SSAB-order till Prevas

Prevas har fått en order avseende uppgradering av system för styrning och optimering av ugnar från SSAB i Borlänge. Ordern är värd 6 miljoner kronor.

Prevas produkt FOCS (Furnace Optimization Control System) skall ersätta befintligt ugnsstyrningssystem. Det nya ugnsstyrningssystemet är PC-baserat och innehåller utökade funktioner som exempelvis tvådimensionell temperaturberäkning. Leverans beräknas försommaren 2011.

Comments are closed.