NOTEs företrädesrättsemission slutförd

Den av NOTE nyligen genomförda företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Antalet aktier och röster har ökat från 9 624 200 till 28 872 600.

Comments are closed.