Spectrum blir Ismosys

Ismosys blir det nya handelsnamnet för representationsorganisationen Spectrum Electronics group. Traditionella representationstjänster kombineras med bland annat möjligheter till lagerhållning.

Kärnan i den nya affärsmodellen är www.Ismosys.com, en webbplats som är utvecklad för, drivs och används av det globala elektroniksamhället sedan 2007. Portalen inkluderar inte bara fullständiga uppgifter om Ismosys samtliga halvledarsortiment, utan välkomnar även information från andra komplementära komponenttillverkare, produktutformare, legotillverkare, distributörer, bloggare, analytiker, finansiella institutioner m m.
Ismosys (International Sales, Marketing and Operations Sys-tem) är ett efterfrågansskapande företag, som lägger produktförsäljning och -utformning samt supporttjänster till traditionell representationsverksamhet. Ismosys konkurrerar inte med traditionella distributionskanaler eftersom det sortiment som erbjuds i allmänhet inte förs av majoriteten av dessa. I de fall tillverkare delas med den etablerade internationella distributionen genererar Ismosys aktivt framtida affärer för sina distributionspartners. Därmed blir såväl kunder som halvledarföretag nöjda, eftersom konstruktörerna får den service de behöver och kretstillverkaren kan sprida sina spjutspetsprodukter.
Ismosys har kontor på sju platser i Europa. För närvarande har företaget avtal rörande representation och representation/lagerföring med 25 ledande halvledar- och högteknikföretag, inkluderande nystartade företag som Gainspan och LS Research, samt etablerade namn som Cavium Networks och Radisys.

Comments are closed.