Ny vd till Transic

Styrelsen för TranSiC AB har nu funnit den vd man söker: Mats Reimark tillträder den 1 maj 2009.

Mats Reimark kommer närmast från Morphic System AB, där han var vd. Mats är civilingenjör från KTH och har under många år arbetat för General Motors, framförallt med utveckling av drivlinor för konventionella och hybrida fordon. Efter nära 20 år i branschen och ett omfattande internationellt nätverk i fordonsindustrin utgör Mats Reimark ett värdefullt tillskott till verksamheten på TranSiC.
– Vi är mycket glada över att kunna presentera Mats Reimark som ny VD, säger Jan Tufvesson, TranSiCs styrelseordförande.
– TranSiCs vision är att vara ledande i implementering av kraftelektronik i nya standardlösningar inom hybridfordon och kraftomvandling inom nya energikällor baserad på användningen av kiselkarbid. Jag är övertygad om att Mats Reimark framgångsrikt kommer att leda arbetet med att skapa den positionen för TranSiC.
Bo Hammarlund, en av TranSiCs grundare, lämnar sin befattning som marknadschef den 16 april 2009. Bo, som är en utpräglad entreprenör, har flera nya affärsidéer som han vill förverkliga.
TranSiC har lämnat start-up eran och är nu ett företag med 10 medarbetare och är på väg att industrialisera sin verksamhet. Bo Hammarlund har gjort stora och värdefulla insatser för TranSiC och kommer att bidra även i framtiden. TranSiC och Bo Hammarlund har därför ingått ett samarbetsavtal, där TranSiC säkerställer tillgången till Bo Hammarlunds tjänster framöver.
TranSiC AB är ett avknoppningsföretag från KTH, grundat 2005 av Mikael Östling, Martin Domeij och Bo Hammarlund. Från början stöddes TranSiC av VINNOVA och Statens Energimyndighet. TranSiC har sin verksamhet huvudsakligen i Electrum i Kista, norr om Stockholm.
TranSiC utvecklar, tillverkar och säljer bipolära transistorer, BiTSiC, i kiselkarbid. Komponenterna kan användas för tillämpningar inom kraftteknik, såväl för energiomvandling som för motorstyrning och fordon. Komponenterna kännetecknas av låga förluster, hög spänningstålighet och kan användas för höga strömstyrkor och vid höga temperaturer.
TranSiC finansieras av tre riskkapitalbolag: Stiftelsen Industrifonden, Midroc New Technology AB och Volvo Transfer Technology AB

Comments are closed.