ASML säger upp licenser för direktritning

Licensavtalet om optisk direktritning av halvledare mellan Micronic Laser Systems AB och ASML Netherlands B.V. sägs upp. Micronic tvingas betala tillbaka ett förskott på 13 miljoner Euro, men får samtidigt fulla rättigheter att utnyttja patentet för egen räkning.

Licensavtalet tecknades i december 2004 och ASML fick då rätten att exploatera marknaden för optisk direktritning inom halvledartillämpningar baserat på Micronics patent rörande SLM (Spatial Light Modulator) och datakanalsteknik.
ASML har nu sagt upp sina licensrättigheter och Micronic återfår rätten att utnyttja ovan nämnda patent för egen räkning i full utsträckning. Micronic har fortsatt rättighet att utnyttja ASMLs utveckling av SLM-tekniken för fotomasktillämpningen. Micronic skall återbetala ett förskott på royalty uppgående till 13 MEUR. Förskottet är räntebärande och återbetalningen påverkar inte Micronics nettokassa samt får ingen påverkan på Micronics resultat.

Comments are closed.