Sparplan på ST-Ericsson berör 500 anställda

ST-Ericsson meddelar att företaget kommer att lansera en plan för årliga kostnadsbesparingar på cirka 120 miljoner fram till slutet av 2012, på grund av de senaste förändringarna i omvärlden och minskad efterfrågan på äldre produkter till vissa kunder.

– Dessa åtgärder, som är nödvändiga för att stärka den finansiella ställningen i bolaget, kommer inte att äventyra framtagningen av nya produkter och leveranser till våra kunder, säger Gilles Delfassy, vd och koncernchef för ST-Ericsson.

ST-Ericsson överger också målet att uppnå nollresultat under andra kvartalet 2012.

I planen ingår en översyn av den globala arbetsstyrkan som kan komma att beröra upp till 500 anställda runt om i världen. Omstruktureringskostnaderna beräknas uppgå till cirka 55 miljoner dollar, varav merparten väntas uppstå under andra halvåret 2011.

Comments are closed.