IHS iSuppli höjer halvledarprognos för 2011

Marknaden för halvledare visar upp en anmärkningsvärd motståndskraft med hänsyn till den japanska katastrofen och de osäkra ekonomiska förhållandena. Den globala halvledarindustrin förväntas öka med 7,2 procent under 2011 på grund av stigande försäljning av populära konsumentprodukter såsom surfplattor och smarttelefoner, enligt IHS iSuppli.

Den globala halvledarindustrins intäkter väntas uppgå till 325,9 miljarder dollar under 2011, en uppgång från 304,1 miljarder under 2010, enligt en nyligen reviderad prognos. Den tidigare av IHS iSuppli utfärdade prognosen i april, spådde att intäkterna skulle stiga med 7 procent under året.

– Tack vare ”hårdförheten” inom den globala elektronikindustrins leveranskedja får halvledarindustrin ett år av god tillväxt under 2011. Varken jordbävningskatastrofen i Japan eller de svaga ekonomiska förhållandena kommer att ändra på marknadens expansion. I själva verket har efterfrågan varit så stark för halvledare till ”heta” konsumentprodukter såsom tablets och smarttelefoner, att IHS har höjt sin prognos något för att anpassa sig till de förbättrade utsikterna, säger Dale Ford, senior vice president för semiconductor market intelligence vid IHS.

Den sunda ökningen under 2011 kommer i hälarna på den brännheta 32,2 procentiga expansionen under 2010, då marknaden återhämtade sig från den recessionsdrivna nedgången 2009. Efter en förväntad 7,2 procentig ökning under 2011, kommer tillväxten att bli måttlig under de två därpå följande åren, med en ökning på 4,8 respektive 4,0 procent, innan en ytterligare expansion kommer under 2014 och 2015, med en 8,0 respektive 7,5 procent tillväxt, enligt IHS iSuppli.

År 2015 kommer inkomsterna från halvledarmarknaden att nå en milstolpe och överträffa 400 miljarder dollar, till 411,8 miljarder, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 6,3 procent mellan åren 2010 och 2015.

Starkast efterfrågan
Den starkaste efterfrågan på halvledare under 2011 kommer att drivas på av de trådlösa och mobila segmenten, och leds av spridningen och stor efterfrågan på produkter såsom mediatablets, smarttelefoner, e-bokläsare, SSD:er och handhållna videospelkonsoler. På grund av detta kommer trådlösa kommunikationer att generera den starkaste ökningen av halvledarintäkterna avseende alla applikationsmarknader under 2011, med en uppgång på 17,6 procent.

Trots populariteten med surfplattor såsom Apple's iPad kommer bärbara datorer också att vara en frisk bidragare del av halvledartillväxten i år. Det kommer att bidra till att göra databehandlingskategorin till den tredje snabbast växande tillämpningsmarknaden för halvledare under 2011, med en tillväxt på 6,2 procent.

Den mycket mindre industriella elektroniksegmentet kommer att bli den näst snabbast växande tillämpningsmarknaden för halvledare, med en ökning på 7,3 procent i år. Sektorer med en långsammare expansion omfattar hemelektronik med +3,1 procent och bilelektronik med +3,0 procent, enligt IHS iSuppli’s prognos.

Däremot förväntas halvledarinkomsterna för trådbunden kommunikation minska i år med 1,7 procent, den enda sektor som drabbas av negativ tillväxt, enligt IHS iSuppli.

Ekonomiska bekymmer
Även om tvivel och oro kvarstår om tillståndet i världsekonomin fungerar halvledarindustrin bra, mot alla odds. Och det även på kvartalsbasis, konstaterar Dale Ford. Till exempel sjönk intäkterna endast med 1,4 procent, jämfört med fjärde kvartalet 2010. Detta utgör den minsta sekventiella minskningen sedan 2006. Första kvartalet är normalt det ”långsammaste” kvartalet för försäljningen av chip.

En sekventiell tillväxt förväntas för resten av året med intäktsökningar på 2,9 procent under det andra kvartalet och 7,4 procent under det tredje.

– Många spännande och innovativa produkter kommer att locka konsumenterna att spendera och därmed öka efterfrågan på elektronik under 2011, vilket driver på fortsatt halvledartillväxt. Men en viktig aspekt är huruvida ekonomin kan upprätthålla tillräcklig stabilitet för att främja konsumenternas tillförlit och spenderande, säger Dale Ford

Bildsensorer kommer leda marknadstillväxten
De snabbast växande produktområdena för halvledare under 2011 kommer att bli bildsensorer, NAND flashminnen, lysdioder, mikroprocessorer, diskreta komponenter, sensorer och generella analoga IC’s. De sammanlagda intäkterna från dessa produkter beräknas öka med mer än 12 procent under 2011, med CMOS bildsensorer som ledare med en 36 procentig tillväxt.

Comments are closed.