Spåra röster med radar, MEMS-mick och DSP

02mwc50Infineon Technologies och XMOS ltd levererar tillsammans ett nytt byggblock för avancerad röstigenkänning: Från Infineon kommer kombinationen radarsensor och MEMS-mikrofon i kisel och från XMOS en ljudprocessor. Lösningen demonstreras nu på Mobile World Congress.
02sensorfusion

 

Komponenterna kan på långt håll avläsa en röst tack vare lobformning i kombination med radardetektering av målet. Tillsammans optimerar de taligenkänning och felfri exekvering av digitalt genererade röstmeddelanden till en rad olika röststyrda enheter. Målapplikationer är främst smarta hem samt smarta TV och ”set-top-box”, säkra nyckellösa system och andra röststyrda konsumentenheter.
Utförandet av dagens MEMS-mikrofon begränsarsystemens effektivitet: När flera personer talar kan överensstämmelsen röstkällan och placeringen av den inte exakt identifieras och separeras från omgivande brus.
Infineons 60 GHz 2TX/4rx radarkrets, med tillhörande antenn och mikrofoner och med 70 dB signal/brusförhållande, hjälper till att övervinna dessa hinder. Mikrofonerna bygger på MEMS-teknologi med dubbla bakplan och är väl lämpade för att fånga upp röster på långt håll genom lobformning. Ett högt signal/brusförhållande hos mikrofonen förbättrar prestanda ytterligare.

Ljudprocessorn från XMOS analyserar signaldata från en rad av Infineons digitala mikrofoner, justerar data om vinkel och avstånd från varje mikrofon för att producera en lob i en vinkel som identifierats av radardata. En tänd lysdiod indikerar att enheten har detekterat närvaro och riktning av ljudet.

Kombinationen av en Infineons radar och XMOS lobformare gör att mikrofonen exakt kan riktas mot ett specifikt objekt. Det gäller även mot föremål som rör sig i omgivande buller.
Mikrofonen uppges ge en överlägsen användarupplevelse jämfört med dagens befintliga röststyrda system, med en tydlig förståelse av kommandon och en felfri funktion vilket förhindrar oönskade aktiveringar av enheter.

Comments are closed.