Test- och mätlösning för LoRa

02mwc50Anritsu tänker skapa nya test- och mätlösningar för FoU, certifiering och tillverkning av LoRa-utrustade IoT-enheter. På Mobile World Congress demonstrerar man nu en preliminär version av en mätlösning för produktionstest av LoRaWAN.

02anri05

LoRa- tekniken utvecklats av Semtech Corporationoch är en trådlös RF-lösning för LPWAN-enheter. LoRaWAN är ett standardiserat protokoll som bygger på Lora-teknik. Detta  stöds av Lora Alliance med över 400 medlemsföretag. I allt högre grad använder nätoperatörer och privata företag LoRaWAN.
Anritsu ingår i Lora Alliance och kommer att ha ett nära samarbete med den tekniska kommittén och dess medlemmar. Avsikten är att Anritsu kommer att erbjuda nödvändiga test- och mätprodukter för medlemmarnas arbeten inom konstruktion, certifiering och tillverkning enligt de normer som krävs.
Anritsu produkter, såsom RF-signalanalysator/signalgenerator MS2830A används för FoU och MT8870A används för tillverkningstester. Dessa är kombiprodukter som kan anpassas för att testa enligt IoT-standarder såsom LoRaWAN.

Comments are closed.