Fiber Optic Valley går upp i RISE Acreo

02fiberopticvalley
Den 1 januari i år överfördes Fiber Optic Valleys verksamhet till RISE Acreo. Fiber Optic Valley har sin verksamhet i Hudiksvall. Inom regionen har man stöttat och drivit framgångsrika projekt genom att sammanföra näringslivets behov med forskares spetskompetens inom områdena bredband och fiberteknologi.

Ända sedan starten har Fiber Optic Valley och Acreo haft ett nära samarbete, mycket tack vare att Acreo också har verksamhet i Hudiksvall i form av ett fiberlabb. Fiber Optic Valley utsågs 2004 till VINNVÄXT-vinnare av VINNOVA och har därmed de senaste tio åren varit en samordnande kraft för den kompetens och de forskningsresurser som grundlagts i regionen. Det senaste projektet som Fiber Optic Valley påbörjat, tillsammans med RISE, är ”Kickstart digitalisering”, ett initiativ från Teknikföretagen och IF Metall, där Fiber Optic Valley bygger ett program för digitalisering av SME-företag. Kickstart genomförs under första halvåret 2017 på ett tiotal orter i landet och ca 150 företag tar genom programmet höjd i sin digitaliseringsresa.

Detta innebär att personalen anställd på Fiber Optic Valley övergår till Acreo, där nio personer framöver kommer att arbeta på avdelningen Small and Medium sized Enterprise Development (SMED), och en person kommer att arbeta på avdelningen Affärsstöd. Fiber Optic Valleys tidigare VD Torbjörn Jonsson är nu att avdelningschef för SMED, och ingår i Acreos ledningsgrupp.

– Under 2017 kommer Acreo fortsätta att växa sig starkare. Det kommer ske organiskt i takt med fler teknikprojekt och kundorder, men det sker även genom övertagande av Fiber Optic Valley i Hudiksvall, vilket innebär en rejäl förstärkning av vår SMED-verksamhet och är ett viktigt Acreo-bidrag till innovationssystemet i RISE, för Sverige, säger Peter Björkholm, vd för RISE Acreo.

– Hos oss på Fiber Optic Valley ser vi verkligen fram emot det kommande arbetet inom Acreo och RISE. Vårt uppdrag som Regional Innovationsnod är mycket viktigt. Som en del av Acreo kan vi driva detta uppdrag liksom övriga projekt starkt och effektivt! Det vi gör inom Fiber Optic Valley med SME-företagen, och det som görs inom avdelningen SMED, passar väl ihop. Nya SMED blir en stark kraft för samverkan mellan forskning och SME-företag, säger Torbjörn Jonsson, avdelningschef inom SMED.

Text och bild: RISE Acreo

Comments are closed.