Sony Ericsson ser lägre tillväxt

Sony Ericsson informerar om försämrad tillväxt för första kvartalet.

Sony Ericsson, som till hälften ägs av Ericsson och till hälften av Sony Corporation, har i dag meddelat att bolaget förväntar sig försämrad tillväxt av mobiltelefoner vilket påverkar bolagets försäljning och vinst under det första kvartalet 2008.

Som Sony Ericsson i dag har meddelat förväntas försäljningen minska något men årets resultat före skatt väntas hamna i spannet EUR 150-200 miljoner med anledning av ökade rörelsekostnader i förhållande till försäljningen jämfört med samma period 2007. Utöver det minskade vinstbidraget till Ericsson från Sony Ericsson, påverkas också försäljning och rörelsemarginal negativt för Ericsson Mobile Plattforms, vilket är en del av segment Multimedia, med SEK 200-300 miljoner.

Comments are closed.