Grön Ranking

Samsung och Toshiba går  förbi Sony Ericsson och Nokia i Greenpeace ranking av ”Greener Electronics”

. Sony Ericsson har fasat ut en rad kemikalier från sina mobiltelefoner, bland annat beryllium, ftalater och PVC. Däremot har företagen varit för dåliga på att ansluta sig till principen om ”individuellt producentansvar”, som innebär att företagen tar ansvar för sina uttjänta produkter.

Även Nokia skulle ha kunnat få högre poäng om man hade lyckats bättre med att samla in sina uttjänta produkter i Indien och Ryssland. Även där har Toshiba och Samsung lyckats bättre. De två asiatiska producenterna får vardera 7 av 10 möjliga poäng och det är det högsta som någon får i denna upplaga av Greenpeace elektronikranking.  Både Toshiba och Samsung har lovat att fasa ut ämnen som bromerade flamskyddsmedel och PVC men har inte lyckats genomföra detta fullt ut.

– De flesta elektronikproducenter har försökt förbättra sin position i Greenpeace ranking och håller nu på att fasa ut flera farliga ämnen, bland annat PVC och bromerade flamskyddsmedel ur sina produkter, säger  Erik Albertsen, talesperson för Greenpeace i miljögiftsfrågor. När det gäller återtagning av uttjänta produkter går det långsammare men dock i rätt riktning.
Sharp, Philips och Panasonic fortsätter att ignorera sitt ansvar som producenter och saknar helt bra program för återtagande av uttjänta produkter.
I racet mellan spelkonsoltillverkarna är Nintendo sämst även denna gång. Företaget fick 0,3 poäng när det gäller att fasa ut kemikalier men kammade hem noll poäng i de övriga kriterierna.

Hittills har Greenpeace Guide to Greener Electronics, sedan sin första utgåva i augusti 2006, rankat företagens ambitioner när det gäller att fasa ut giftiga kemikalier och hur de tar sitt ansvar för insamling och återvinning.  Nu är det dags att ta ett steg till. Företagen borde även ta ansvar för de samlade utsläpp av koldioxid som deras produkter ger upphov till, både när det gäller produktion, distribution och daglig användning. Mot denna bakgrund kommer Greenpeace framöver att ändra kriterierna för poängsättningen och därmed driva på industrin till att snabbare sänka sina utsläpp av koldioxid.

Se rapporten http://www.greenpeace.org/sweden/rapporter-och-dokument/guide-to-greener-electronics-7

Comments are closed.