Vinnovastöd till Gävle

Vinnova stödjer Radiocentrum i Gävle, forskningscentret för radiomätteknik vid Högskolan i Gävle, med 750 000 kronor för att utveckla tekniker för trådlösa system i industriella miljöer.

Första fasen i projektet ”Tillförlitlig trådlös kommunikation i industriella miljöer”, stöds nu av Vinnova. Målet är att utveckla trådlös teknik för att ge ökad tillförlitlighet i elektromagnetiskt störda industrimiljöer.
Projektet drivs inom Radiocentrum i Gävle vid Högskolan i Gävle. Detta har tidigare svarar för två forskningsprojekt inom förstärkar- respektive antennteknik.
Projektet leds av adjungerade professorn Peter Stenumgaard, forskningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
FOI ingår i projektkonsortiet tillsammans med produktutvecklare som Åkerströms, Agilent Technologies och Syntronic samt slutanvändare som SSAB Tunnplåt, Stora Enso Kvarnsveden och Green Cargo.
Projektvolymen uppgår till cirka 2 miljoner kronor inklusive forskningsmedlen från Vinnova, genom motfinansiering från de deltagande företagen.

Comments are closed.