Soltech får ännu en order i Kina

Det svenska solenergiföretaget Soltech Energy har via dotterbolaget ASRE tecknat ett femårigt samarbetsavtal med en lokalregering i JinCheng i det sydöstra hörnet av ShanXi-provinsen i Kina, ett av de soligaste områdena i landet.

Avtalet gäller installation av solenergikapacitet om 50 MW av vilka 5 MW är planerade att byggas under 2016. Avtalsparten är YangTai Group Co. Ltd som har till uppdrag att genomföra energiförbättrande åtgärder på de fastigheter som ägs av JinChengs lokalregering.

Avtalet beräknas fullt utbyggt generera årliga intäkter om cirka 85 miljoner kronor. De 5 MW vilka är planerade att byggas under 2016 beräknas ge årliga intäkter om cirka 8,5 miljoner kronor.  Vid en jämförelse kan nämnas att de tre största solcellskommunerna i Sverige, dvs. Linköping, Västerås och Stockholm, enligt Svensk Solenergi, tillsammans installerade cirka 6,6 MW under 2015, och att Sveriges totala installerade solcellseffekt är 48,6 MW.

– Ett nytt ramavtal bekräftar och stärker intresset för den affärsmodell vi jobbar med. ASRE har hittills i år tecknat order på 8,68 – 10,68 MW samt ingått ramavtal på sammanlagt 150 MW. Vi verkar onekligen ha lanserat oss på marknaden vid rätt tidpunkt, säger Frederic Telander, vd för Soltech Energy.

Comments are closed.