Datacenter värmer växthusodling

Svampar odlade i växthus uppvärmda med hjälp av restvärme från ett intilliggande datacenter. Det kan bli verklighet när forskare vid Luleå tekniska universitet tar sig an projektet Green Power tillsammans med KnCMiners datacenter i Boden.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det inte riktigt acceptabelt att inte göra någonting åt svinnet av värme, säger Michael Nilsson, vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT vid Luleå tekniska universitet.
Projekt Green Power tar avstamp i behovet av att dra nytta av den värme som datacenter släpper ut med kylluften. Eftersom restvärmen håller en relativt låg temperatur, vanligen mellan 30-50 grader Celsius, har det varit svårt att hitta ett användningsområde i kallt klimat utan att tillföra extra energi. Med hjälp av KnCMiners datacenter i Boden, ska forskarna nu undersöka om det är möjligt att nyttja restvärmen till att driva växthus och i det här fallet undersöka om det är möjligt att odla svamp i detsamma.
– Vi ska bland annat mäta kallvärmens temperatur under ett helt år och se hur varm den egentligen är, säger Marcus Sandberg, projektledare för Green Power och forskare inom byggproduktion vid Luleå tekniska universitet.
– Forskare inom byggproduktion, strömningslära och energivetenskap ska skapa datormodeller av värmeöverföringslösningen samt växthuset för att ta reda på vilken design som bäst tjänar våra syften. Det ska bli spännande att se om värmen verkligen räcker. Om vi får bäring för våra teorier hoppas vi att projektet så småningom kan växa och att teorierna kan omsättas i praktiken.
Målet är att ta fram en metodik för att mäta värme och luftflöden från datacenter samt att skapa datormodeller som kan användas för att designa och utvärdera hur värmeöverföringen från datacenter till växthus, kan fungera. Genomförandet består av fyra huvudaktiviteter: mätning, modellering, bedömning av odlingsbarhet samt driftstörningsanalys. Datacenter är en växande industri som expanderar starkt i norra Sverige. Här finns det bra förutsättningar; fri kyla och grön och säker el nära kraftkällan vilket ger mindre energiförluster.
– Det här ska ge befintliga datacenter en möjlighet att minska sitt koldioxidavtryck samtidigt som transportbehov för växtprodukter minskar, vilket också betyder mindre koldioxidutsläpp.
Förutom Luleå tekniska universitet medverkar Sveriges lantbruksuniversitet, Vattenfall, Ericsson, KnCMiners, Bodens energi, Bodens kommun, Hydro 66, Boden Business Agency, SICS North Swedish ICT, Enaco och Hushållningssällskapet. Projektet delfinansieras av Statens energimyndighet.

Comments are closed.