Solenergiaffär slutförd

Investmentbolaget Borevind har nu slutfört köpet av ett av Sveriges ledande solenergiföretag, solpanelstillverkaren GPV, Gällivare PhotoVoltaic AB i Gällivare. Borevind har förvärvat 65 % av företaget av den börsnoterade solenergikoncernen SolarWorld AG i Tyskland. Samtidigt utökar GPV sin produktion med 35 procent.

I samband med köpet har GPV tecknat kontrakt med SolarWorld om leveranser av solpaneler till ett värde av 1,4 miljarder kronor. Ordern säkrar en stor del av företagets produktion under de närmaste fyra åren, ett viktigt tillskott till redan befintliga beställningar. Dessutom har GPV tecknat ett kontrakt med SolarWorld om råvaruförsörjning av solceller under sex år fram t.o.m. 2013. Tryggade solcellsleveranser ses som en avgörande framgångsfaktor inom hela branschen. 
Som ett första led i en planerad expansion kommer produktionen direkt att utökas med 35% vilket innebär att bolagets omsättning ökar från 480 miljoner kronor till ca 650 miljoner kronor för 2008. GPV har visat positiva resultat och kassaflöden under en följd av år och räknar 2007 med en rörelsemarginal (EBITDA) på ca 8 % och en förbättrad rörelsemarginal för 2008.
Finansieringen av affären har skett med egna medel och banklån. Borevind har betalat EUR 19,6 miljoner för aktierna, varav EUR 13,8 miljoner erlagts vid tillträdet och EUR 5,8 miljoner skall erläggas inom ett år. Tillträdet sker den 14 januari 2008.
Borevind avser också att senare att ansöka om listning av GPV på Stockholmsbörsens lista OMX First North. Vid en börsintroduktion kommer Borevind att förvärva ytterligare
10 % av aktierna i GPV av SolarWorld. Borevind har även option på resterande aktier.
GPV levererar solpaneler bland annat till solenergiföretaget Switchpower, som sedan tidigare finns bland Borevinds portföljbolag. Genom förvärvet av GPV skapas förutsättningar för synergier mellan GPV och Switchpower, som levererar färdiga solenergisystem på den skandinaviska och internationella marknaden.

Comments are closed.