NFO Drives adderar säljkanal

NFO Drives har tecknat ett samarbetsavtal med Industrisäljarna i Norden AB som komplement till den egna säljorganisationen, Industrisäljarna i Norden är ett fristående företag, som startats av Peter Brodin, företagets nuvarande VD. Industrisäljarna består för närvarande av fem säljare utspridda i Sverige alla med erfarenhet av styrning av elmotorer.

Industrisäljarnas affärsidé är försäljning/marknadsföring av industriprodukter med tyngdpunkt på elmotordrivsystem primärt mot den svenska industrin. Man arbetar även med produktutveckling och koncept mot specifika branscher

Industrisäljarna samarbetar med företaget Momentum, som har lokal lagerhållning och försäljning på 27 orter i Sverige, samt dotterbolag i Norge och Danmark.

Teknikföretaget NFO Drives AB tillverkar och säljer frekvensomriktaren NFO Sinus som används för styrning av elmotorer. Främsta användningsområdet är energioptimering och styrning av fläktar inom fastighetsventilation men även styrning av motorer till pumpar, transportbanor, hissar och maskiner är viktiga användningsområden. Omriktaren bygger på patenterad teknik som ger en mängd fördelar jämfört med konventionell teknik. Företaget är beläget i Svängsta i Blekinge.

 

 

 

Comments are closed.