Snabbare integration av IP

Xilinx lägger till två nya funktioner i sin Vivado Design Suite. IP Integrator snabbar upp integrationen av IP-block och högnivåsyntes från C/C++ gör det möjligt att arbeta på högre abstraktionsnivå.

Vivado Design Suite 2013.1 innehåller en ny IP-centrerad konstruktionsmiljö för att snabba upp integrationstiden och en uppsättning bibliotek för att accelerera högnivåkonstruktion och högnivåsyntes. Vivado IP Integrator (IPI) fungerar både för IP-block från Xilinx och från tredjepartsleverantörer. Verktyget är baserad på standardgränssnitt som ARM AXI interconnect och IP-XACT metadata för IP. De nya tilläggen gör det bland annat lättare att arbeta med Zynq-7000, som kombinerar dubbla ARM-processorer och FPGA.

Comments are closed.