Thomas Säwensten lämnar Avnet Abacus

Avnet Abacus genomför nu förändringar i den europeiska organisationen för att spara kostnader. Det innebär bl a att Henrik Günther, vd för det danska kontoret, nu även tar över ansvaret för det svenska försäljningskontoret och planeras vara där 2-3 dagar per vecka.

Thomas Säwensten har under sju år varit country manager för Abacus Sweden som köptes upp av Avnet för fyra år sedan.
På frågan om vad som sedan händer svarar han:
– Med 38 års erfarenhet av distribution av elektronikkomponenter  tar jag gärna mig an nya utmaningar för att dela med mig av mina erfarenheter, inom distribution eller andra uppgifter. Vi får väl se om jag biter mig kvar vid det jag kan bäst, nämligen distribution av elektronikkomponenter. Tills vidare är jag dock fortfarande ordförande i komponentsektionen inom branschorganisationen Svensk Elektronik, så jag har en fot kvar.
Thomas Säwensten antyder att han gärna skulle vilja engagera sig i politiska frågor.
– Där finns många frågor att ta upp. Men politiken blir nog troligen enbart en bisyssla.
Thomas Säwensten började sin yrkesbana på Nordqvist & Berg, som ombildades till Nordcomp och slutligen köptes upp av Acte. Därefter arbetade han 9 år på EG Components (som då hette ElektronikGruppen) innan han tog steget över till Abacus..

 

Comments are closed.