Snabbare Flash med grafikprocessorer

Från och med version 10.1 kommer Adobes Flash Player att kunna dra nytta av NVidias grafikprocessorer. Det innebär att till exempel uppspelning av HD-video kan göras snabbare och mera energisnålt. Grafikprocessorerna finns redan i ett stort antal desktop- och laptop-datorer.

Adobe Flash Player används av nästan alla datoranvändare. Det är också en av de mest prestandakrävande tillämpningarna, speciellt när programmet används för att spela upp högupplöst videomaterial. Att kunna avlasta huvudprocessorn och i stället köra de mest krävande delarna på parallella grafikprocessorer innebär en klar fördel för användaren.
Men avlastningen innebär också att behovet av processorprestanda minskar. Om den här utvecklingen fortsätter kan vi mycket väl komma att se fler delvis GPU-baserade tillämpningar, framför allt i grafik- och videoprogram. GPU-delen kan i det läget ta över många av de mest processorkrävande delarna.
Den här utvecklingen har varit på gång länge. På HPC-sidan (High Performance Computers) har GPU-baserade system diskuterats i flera år och NVidias CUDA-arkitektur har blivit något av en standard. Förutom grafikprocessorerna finns också C-kompilator och en mängd mukvaruverktyg för att göra det lättare att skriva program. Också på embeddedområdet finns stort intresse av att accelerera systemprestanda med hjälp av grafikprocessorer.

Comments are closed.