Note drar ned i Skellefteå

Notes största kund inom telekommunikation har beslutat att upphöra med tillverkningen av delar av sitt sortiment. Beslutet tvingar Note till ytterligare neddragningar i fabriken i Skellefteå.

Kundens beslut att upphöra med tillverkningen har kommit tidigare än beräknat, vilket ställer krav på ytterligare neddragningar av verksamheten i Skellefteå. Åtgärderna kommer att medföra avvecklings- och nedskrivningskostnader om totalt cirka 40 MSEK. Denna kostnad kommer fullt ut att belasta resultatet under det tredje kvartalet.
En uppgörelse med kunden innebär att Note kommer att få en likviditetsförstärkning för om cirka 40 MSEK.
– I kombination med positiva kassaflöden från rörelsen under årets andra och tredje kvartal kommer vår skuldsättning att minska, säger Knut Pogost, VD och koncernchef för Note.
Omfattningen av verksamheten i Skellefteå har under de senaste åren reducerats och antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 40 personer. Merparten av arbetsintensiva inköps- och tillverkningstjänster sker nu i Notes enheter i Östeuropa och Kina.
– Notes nyförsäljning utvecklas planenligt. Med tidigare aviserade och genomförda kostnadsneddragningar har koncernens kostnadsnivå sänkts avsevärt. Sammantaget med åtgärderna i Skellefteå gör vi bedömningen att våra löpande kostnader anpassats till nu rådande efterfrågan”, säger Knut Pogost.

 

Comments are closed.