Grafikprocessorer accelererar militärtillämpningar

Från GE Fanuc kommer snart en serie embeddedprodukter med mycket höga datorprestanda, baserade på NVidias massivt parallella grafikprocessorer. Detta efter ett avtal mellan GE Fanuc Intelligent Platforms och NVidia. Först ut är ett 3U VPX-kort.

Avtalet innebär att GE Fanuc Intelligent Platforms tar fram produkter baserade på NVidias CUDA-arkitektur. Produkterna kan med hjälp av den massivt parallella GPU-arkitekturen ge mycket höga dataprestanda och är avsedda i första hand för militär-, flyg- och rymdtillämpningar. Det kan till exempel handla om radaranläggningar, signalbehandling, videoövervakning eller bildigenkänning.
– Intresset för att använda grafikprocessorer är stort, säger Peter Cavill, General Manager, Military & Aerospace Products hos GE Fanuc Intelligent Platforms. Massivt parallella processorer av den här typen kan användas på många ställen där man hittills använt komplexa signalprocessorer eller programmerbar logik. CUDA-arkitekturen gör det möjligt att nå prestandanivåer som är signifikant högre än något annat i industrin. Vi talar här om superdatorprestanda i små, lätta system, vilket ger helt nya möjligheter.
CUDA-teknologin kan ge upp till 100 gånger högre prestanda i tillämpningar som passar för parallellbearbetning. Den typen av tillämpningar är ganska vanliga i militära sammanhang. En utvärdering i ett radarsystem visade till exempel en förbättring med 15 gånger, med relativt liten modifiering av mjukvaran.
Hos GE Fanuc ser man möjligheter att använda systemen i många olika tillämpningar. Förutom radar och video kan det handla om målsökning, bildstabilisering, SAR-simulering, mönsterigenkänning, rendrering av grafik, kryptografi, sensorbearbetning och mjukvarudefinierad radio. Naturligtvis kommer systemen också att användas för konventionella grafiktillämpningar.
En stor fördel med CUDA-arkitekturen är att programmerare kan arbeta i konventionella programspråk. CUDA C innehåller en del tilläg, men är i grunden vanlig C, vilket är viktigt för att hålla ner utvecklingstiden.

Comments are closed.