Snabb omvandlare med låga spurioser

Linear Technology har utvecklat en 16 bit D/A-omvandlare som kan samplas upp till 2,5 GSa/s. Trots det har omvandlarens ett stort spuriosfritt dynamiskt område ända upp mot 1 GHz, något som krävs i instrumentering, bredbandiga kommunikationssystem, direkt RF-syntes, radar etc.

Linear Technology uppger att deras senaste 16 bit D/A-omvandlare för 2,5 GSa/s har lägre spuriosnivåer än någon motsvarighet på marknaden. Vid 200 MHz ut ger den 74 dBc SFDR (spurious free dynamic range) och bättre än 68 dBc SFDR för frekvenser från DC till 1 GHz. Det anger man vara 12 dB bättre än för alternativa 14 bit D/A-omvandlare. Se figuren ovan.
Linjäritet mäts ofta genom 2-tonstest.

Mätsignalerna är här åtskilda 1,25 MHz, med nivån -6 dB under fullt skalutslag.

Grafen visar en mycket god linjäritet på höga frekvenser. Linjäriteten uppges också vara mycket god på låga frekvenser, något som visar sig i lågt INL (integrated nonlinearity error). Det är viktigt i exempelvis mätinstrument.
Låg intermodulation förhindrar interferens mellan kanaler, i ett mångkanaligt system. Viktigt är att kanalerna kan användas utan påverkan från och på andra kanaler. Med låg intermodulation tillåts kanalerna ligga närmare varandra så att tillgänglig bandbredd kan utnyttjas bättre.

Intermodulationsprodukterna över 389 MHz är här väl undertryckta.

Rena signaler

Förutom låga nivåer av falska frekvenser (spurioser) bör utsignalen ha så lågt fasbrus (fasjitter) som möjligt. Här visas fasbruset vid 65 MHz ut på olika offset från centerfrekvensen:

Fasbruset spelar en avgörande roll i kommunikationssystem, test- och mätsystem, radar och automatiska testsystem. Om lokaloscillatorn i en radarmottagare har fasbrus kan detta dölja en ekosignal.

In- och utgångar

Utgången är differentiell och ger ±1 V och 40 mA, fullt skalutslag. Men strömmen kan justeras till mellan 10 mA och 60 mA.
Data till LTC2000 kan överföras med upp till 1,25 GSa/s genom att använda en 625 MHz genom att använda en klocka med dubbel datahastighet, DDR. Dubbla DDR-portar behövs för att uppnå 2,5 GSa/s, medan en enkel dataport behövs för att nå 1,25 GSa/s.
Vid 2,5 GSa/s drar LTC2000 2,2 W effekt från dubbel kraftmatning med 1,8 V och 3,3 V. Effektbehovet är 1,3 W vid 1,25 GSa/s.
För att förenkla handhavandet är LTC2000 försedd med inbyggd mönstergenerator, LVDS slinga och avkänning av halvledartemperaturen.

Comments are closed.