Pressfit i stället för lödning

Från Würth Elektronik kommer pressfitanslutningar för höga strömmar på mönsterkort. Tekniken gör det enklare att ansluta t ex IGBT-komponenter, brytare och kablar på ett säkert och värmetåligt sätt.

 

PowerTwo-elementen är avsedda att ansluta skruvmonterade högströmskomponenter till kretskort. Beroende på PCB-layout är det möjligt att koppla upp till 500 A via pressfitanslutningarna. Anslutningarna har också extremt låg övergångsresistans, bara 0,1-0,2 milliohm.
Komponenterna finns i åtta grundversioner. Dessutom är det möjligt att ta fram applikationsspecifika varianter.

Comments are closed.