Slutet för ST-Ericsson

ST-Ericsson, ett joint venture mellan STMicroelectronics och Ericsson, har nu slutfört sin omstrukturering och överfört verksamheten, tillgångar och anställda till Ericsson, STMicroelectronics och utomstående köpare.

Den 2 augusti 2013 överfördes ST-Ericsson cirka 1 800 anställda och konsulter i Sverige, Tyskland, Indien och Kina till Ericsson. Samma dag överlät ST-Ericsson också cirka 1 000 anställda till ST, främst i Frankrike och i Italien.
Under de senaste dagarna har ST-Ericsson dessutom slutfört transaktioner till tredje part vilka avser försäljning av tillgångar inom Global Navigation Satellite System (GNSS), överföring av ett utvecklingsteam för Linux-programvara baserat i Lund och av ett team för trådlös LAN baserat i Noida, Indien. Åtgärderna säkrar en ny arbetsgivare för ytterligare cirka 200 anställda.
Förutom nämnda överföringar av personal påverkar omstruktureringen cirka 1 100 anställda över hela världen, varav cirka 300 anställda i Europa.
Beslutet att dela upp bolaget och avveckla samriskföretaget meddelades den 18 mars 2013.
Carlo Ferro, vd och koncernchef för ST-Ericsson, utnämndes den 1 april 2013 för att leda övergångsfasen.

 

Comments are closed.