GaN lyser upp i Plymouth stadshus

I stadshuset Douglass House i Plymouth har man ersatt befintlig lysrörsbelysning med en lösning som bygger på GaN-lysdioder från Plessey.

Projektet bygger på en önskan från kommunstyrelsen att minska koldioxidutsläppen. Förutom minskad energiförbrukning får man dessutom en belysning som har 30 års livstid.
Plessey fortsäter att investera i sin anläggning i Plymouth för att producera GaN på kisel. Under 2013 lanserade Plessey sin lösning för belysning, kallad MAGIC, MAnufactured on GaN Integrated Circuit. Plessey har också lanserat sensorer i familjen EPIC, Electric Potential Integrated Circuit.
På bilden ovan förklarar Neil Harper, Plessey chef för affärsområdet Solid State Lighting Business, fördelarna med det nya belysningssystemet för Brian Vincent vid kommunstyrelsen för Plymouth.

 

Comments are closed.