Sju nya företag från Lund

Varje år släpper företagsinkubatorn Ideon Innovation ut flygfärdiga bolag från inkubatorsmiljön. I dag var det dags för sju bolag inom clean tech och life science att lämna företagsinkubatorn och expandera ut på marknaden.

Idag anordnade företagsinkubatorn Ideon Innovation en exitceremoni, där sju bolag tackas av och lämnar sina första lokaler. Bolagen blir då så kallade alumnibolag eftersom inkubatorn inte helt släpper taget om sina innovationsföretag. Att det har varit givande att spendera de två första åren på inkubatorn Ideon Innovation är det ingen tvekan om.

– Att få ta del av ett nätverk och ett större sammanhang, att få stöd och råd och inte minst resonera med personer i samma position som jag själv var väldigt viktigt för utvecklingen av ProMedVi. Jag vill starkt rekommendera alla som har möjlighet att söka sig till en inkubator i ett första steg. Nätverket vi fått kommer att vara till stor nytta även efter tiden på inkubatorn, förklarar Jeanette Andersson, grundare av ProMedVi som nu gör exit från Ideon Innovation efter två år.

Ideon Innovation är i dag nära sitt mål att ta in ett bolag i månaden till sitt inkubatorsprogram, vilket är en hög siffra. Sammantaget har det genom åren gjort Ideon Innovation till en attraktiv jaktmark för investerare. Under 2008 har det satsats cirka 12 miljoner i de nystartade bolagen som sitter på inkubatorn.

– Ideon Innovation har i dag en överlevnadsgrad bland bolagen som är hög både vad gäller svenska och europeiska mått. Det ekonomiska läget är lite instabilt nu men kombinationen av en bra innovation, en genomtänkt affärsidé och seriösa investorer brukar klara sig oavsett konjunktur. Därför känns det känns väldigt bra att släppa ut en så här stark uppsättning bolag, samtliga av dessa sju har visat att deras innovationer antingen redan står sig väl i internationell konkurrens eller har god potential, förklarar Mikael Kipowsky, verksamhetschef på Ideon Innovation.

Historiskt sett har det visat sig vara lönsamt att komma från ett inkubatorsprogram på Ideon Science Park. Flertalet alumnibolag har fortsatt att locka riskkapital trots konjunkturläget.

– Två bra exempel på lyckade kapitalanskaffningar bland våra alumnibolag är Lyyn och BoneSupport som under hösten tagit in 5 respektive 122 miljoner kronor. Det är bra resultat oavsett finansiellt läge och det ger oss en liten indikation på att vi satsar på rätt typ av bolag, konstaterar han.

Bolagen som under hösten 2008 gör exit från Ideon Innovation:

BioCompotech ­ skapar starka och lätta material av växtfibrer och naturligt bindmedel

Beakon Technologies ­ utvecklar ett kylchip som omvandlar spillvärme till elektricitet

ProMedVi ­ utvecklar en vibrationsplatta för kombinerad balans- och vibrationsträning

Thylabisco ­ utvinner ett särskilt ämne ur gröna blad som fördröjer matsmältningen

Zemission ­ utvecklar en katalytisk brännare som minskar utsläppen med över 95 procent

Loge ­ datorsimuleringar av kemiska processer, till exempel förbränning i bilmotorer

BioProcess Control ­ optimerar kommersiell produktion av det förnyelsebara bränslet biogas

Ideon Innovation och systerinkubatorn Lund Bioinkubator är en del av innovationssystemet i Skåne. Verksamheten finansieras av Innovationsbron, Ideon Science Park, Lunds kommun, Region Skåne, Regionala strukturfonderna, Sparbanken Finn och ytterligare tre samarbetspartners (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Setterwalls Advokatbyrå och Awapatent).

Comments are closed.