Signalprocessorer för industriell bildbehandling

Analog Devices lanserar en ny serie digitala signalprocessorer med prestanda upp till 800 MMACS och mindre än 100 mW effektförbrukning.

De åtta nya Blackfinprocessorerna har upp till 1 Mbyte internt SRAM, vilket gör att det i många fall inte krävs externt minne, medan en andra konfiguration har ett valfritt DDR-minnesgränssnitt. Tänkta användningsområden är bl a maskinseende med 16 och 32 bitars signalbehandlingskapacitet, bland annat för industriell bildframställning och byggnadsstyrning, samt bärbar ljudutrustning och ljudutrustning i bilar. ADSP-BF70x-processorerna har en rad anslutningsmöjligheter (bland annat USB, SDIO, CAN, ePPI, SPORT och QuadSPI).
Med tanke på att IP-skydd av programvara betonas allt mer i branschen har ADSP-B70x Blackfin-processorerna dessutom en kryptoaccelerator för snabb och säker start med dekryptering och autentisering.
För ljud- och videosystemkonstruktörer finns färdiga programmoduler, däribland tillämpningsprogram för bildbehandling (t ex videonärvarosensorer, bildbehandlingsverktyg och 2D-grafik), videoomkodare, t ex för JPEG och H.264BP/MP, ljudomkodare. t ex för MP3 och WMA, samt efterbehandlingsprogram, bland annat asynkrona samplingsfrekvensomvandlare och grafiska equalizer för flera band. Dolby- och DTS-algoritmer finns också tillgängliga genom programlicens.
ADSP-B70x stöds av ADI:s integrerade programutvecklingsmiljö Crosscore Embedded Studio. Utvecklingskortet ADSP-BF707 EZ-KIT-Lite och de nya emulatorerna ICE-1000/2000. Även nya felsökningsfunktioner har lagts till för ADSP-BF70x, med stöd för programspårning, systemspårning och kanalstyrning med korstriggning via CoreSight felsökningsstöd med seriell ledning.

Comments are closed.