Transmode levererar nät till Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) har valt Transmode som leverantör av sitt integrerade paketbaserade optiska metro-core- och access-nät. Nätet kommer att användas av universitetets studenter och forskare för forskning och utveckling inom området optisk kommunikation.

UTM är ett innovationsdrivet och resultatinriktat forskningsinstitut med en ledande roll i Malaysias nationella strategier för utveckling av avancerad teknik. För att ytterligare utveckla UTM's roll inom området optiska nät kommer universitetet att bygga en avancerad och skalbar anläggning för forskning om optisk kommunikation. UTM's anläggning kommer att stödja pågående forskningsprojekt, samtidigt som den används för avancerad utbildning om optiska kommunikationssystem och datanät. Transmode deltar i projektet genom att leverera produkter ur TM-Serie portföljen, inklusive ROADMs, produkter som möjliggör ett kostadseffektivt och flexibelt paketbaserat optiskt nät med stöd för trafik på OSI-nivå 1 och 2.
Transmode har levererat ROADM-bestyckade noder byggda för dynamiska nättillämpningar och som medger störningsfri våglängdstilldelning för framtidssäker trafikdimensionering. UTM's nät innehåller dessutom paketbaserade Lager 2 enheter med integrerad Ethernet och optisk funktionalitet, något som reducerar behovet av ytterligare dyr och komplex utrustning väsentligt.
Nätets utrustning har levererats, installerats och driftsatts av Transmode och den lokala partnern Sigtech i "Photonics Characterization Research Laboratory" vid UTMs institution för Electrical Engineering. Efter färdigställandet första halvåret 2014 kommer nätet att ge möjlighet till optiska laborationsmöjligheter för studenter. Doktorander och studenter på högre nivåer kommer samtidigt att kunna prova nykonstruerad maskin- och programvara i en realistisk nätmiljö. UTM avser att fortsätta att bygga ut nätet med fler noder vid andra universitet och forskningsanläggningar för att på så sätt utöka sina kommunikationsmöjligheter.
– Vår målsättning är att snabbt och effektivt bygga ett nät som också kan fungera som experimentanläggning, säger Dr. Sevia Mahdaliza Idrus vid UTM. Vi behövde dessutom ett nät med optisk utrustning som har flexibel trafikstyrning både på våglängdsnivån och på Ethernet-nivån, så att våra studenter får praktisk erfarenhet av de senaste teknikerna.

Comments are closed.