HANZAs nyemission är övertecknad

Teckningsperioden för aktier i HANZA Holding AB (publ) har avslutats. Intresset har varit stort och erbjudandet om 22 MSEK övertecknades kraftigt.

Nyemissionen tillför cirka 1 500 aktieägare och handeln med aktien inleds på First North Premier den 19 juni.
HANZA har slutfört erbjudandet till allmänheten om att teckna aktier i bolaget. Totalt erbjöds 758 000 nya aktier, vilket motsvarar cirka 12 procent av aktierna och rösterna i HANZA. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i HANZA till 7 244 320, vilket tillför bolaget SEK 21 982 000 innan emissionskostnader. Handelsstart på NASDAQ OMX First North Premier är planerad till den 19 juni 2014 under kortnamnet ”HANZA”.
– Sedan starten 2008 har vi vuxit till en miljardkoncern med verksamhet i 6 länder, trots en stundtals mycket utmanande konjunktur, säger Erik Stenfors, VD och koncernchef för HANZA. Genom det här steget breddar vi ägarbasen och skapar en plattform för att växa än snabbare. Vi är glada över att både de ursprungliga aktieägarna väljer att behålla sitt innehav, och att så många nya ägare tillkommit. Tillsammans har HANZA nu över 1 500 aktieägare, vilket visar att vi har en stark och tydlig affärsmodell.

Comments are closed.