Siemens satsar på smarta laddstolpar

Siemens satsar på laddstolpar för elbilar till den svenska marknaden. Som ett led i denna satsning lanserar Siemens ett brett produktsortiment av laddstolpar för olika miljöer och användare.

Dessutom deltar Siemens som partner i EU-projektet Green eMotion som bland annat ska installera 2 000 laddstolpar i Köpenhamn, Malmö och på Bornholm.

I takt med att den svenska elbilsupphandlingen genomförs kommer allt fler elbilar att rulla på de svenska vägarna och det måste mötas av en infrastruktur för laddning av elbilarna. Satsningen på laddstolpar är ett led i Siemens fokus på grön infrastruktur och hållbar stadsutveckling, enligt ett pressmeddelande.

– Siemens är ett av några få företag i världen som har kompetens att täcka hela processkedjan för e-mobilitet, från infrastruktur för kraftgenerering och distribution till laddning av elbilar och drivteknik för elfordon. Vi ser stora möjligheter för den svenska marknaden då riksdagens mål om en fossiloberoende transportsektor 2030 kommer att kräva en laddinfrastruktur för elbilar, säger Elin Löfblad, chef affärsutveckling vid Siemens AB.

För att underlätta en ökning av elbilar deltar Siemens som partner i EU:s stora elbilssatsning Green eMotion vars syfte är att skynda på införandet av elbilar. EU-kommissionen har anslagit 24 miljoner euro till projektet som kommer att ta fram en gemensam europeisk standard för laddinfrastrukturen. Man ska också ta hänsyn till system för batteribyten, laddning med likström och integrering i smarta elnät.

Comments are closed.