Mittuniversitetets forskningscenter STC lovordas

Mittuniversitetets forskningscenter STC överträffar alla mål vad gäller antalet patent, prototyper och avknoppningsföretag. Det visar KK-stiftelsens utvärdering efter sex års finansiering.

Utvärderarna lyfter fram att forskningsresultaten har haft stor inverkan på det svenska forskningssystemet och att man inom vissa områden är internationellt konkurrenskraftig. Verksamheten vid STC fortsätter nu genom ett tvåårigt forskningsbidrag från KK-stiftelsen, enligt ett pressmeddelande från mittuniversitetet.

– Det är så klart oerhört glädjande med alla dessa positiva omdömen. Det värmer när KK-stiftelsen betonar att alla medarbetare brinner av lust för forskning. Det visar att vi lyckats skapa ett kreativt klimat och det borgar för en fortsatt stark utveckling av verksamheten, säger Mattias O´Nils, ansvarig för forskningsprofilen Sensible Things that Communicate (STC).

Forskningsprofilen Sensible Things that Communicate (STC) vid Mittuniversitetet, startade våren 2005 genom en satsning av KK-stiftelsen. Totalt har KK-stiftelsen satsat 36 miljoner kronor under sex år och näringslivet har bidraget med lika mycket. Avsikten med satsningen var att utveckla en forskningsmiljö som med tiden förväntades bli nationellt, och på sikt även internationellt, konkurrenskraftig och uppmärksammad.

De samarbetsföretag som experterna intervjuat konstaterar att nyttan av forskningssamarbetet bedöms genomgående som klart större än kostnaden. Samarbeten med företagen har lett till patentansökningar och produktutveckling för företagen. Ett företag har till exempel byggt vidare på en befintlig produkt och gjort den mer kostnadseffektiv.

– Vi ser att företagen tycker att tillgången till kunskap lyfter dem till en ny nivå. De ser också STC som en bas för att rekrytera forskarutbildad personal, vilket märks då en majoritet av våra forskarstuderande fått anställning inom industrin, vid forskningsinstitut eller andra universitet, säger Mattias O´Nils.

STC har fått ett tvåårigt forskningsbidrag av KK-stiftelsen för en satsning inom Industriell IT tillsammans med de tidigare samarbetsföretagen; SCA Packaging Research, SenseAir, RTI, och SiTek. Dessutom har flera nya samarbetspartners anslutit sig; ABB, Ericsson Research, Saab Combitech, Leine & Linde samt småföretagen PrintDreams, VisualEyes och Gunnebo Gateway. Utöver detta så har STC redan lyckats få ytterligare medel från KK-stiftelsen för tre och ett halvt forskningsprojekt.

Comments are closed.