EDC förvärvar Stockholmsföretaget Triab

Kontraktstillverkaren EDC växer. Som ett led i företagets strävan att bli snabbare och bättre i Stockholmsregionen har EDC förvärvat elektroniktillverkaren Triab.

De positiva effekterna är många, menar Olle Hulteberg, vd för EDC: ”Det här är lite av ett drömläge.”

EDC-gruppen är en erfaren kontraktstillverkare i elektronikbranschen med säte och ursprung i Munkfors. För ett och ett halvt år sedan förvärvades Fabec i Göteborg. Sedan dess har Fabec utvecklats kraftigt och på EDC förväntar man sig ett liknande uppsving för Triab, enligt ett pressmeddelande.

– Triab har kunniga medarbetare, bra kunder och en modern maskinpark. Tillsammans kommer vi att kunna ge ett ännu bättre erbjudande som har större bredd och faktiskt också större djup, säger Olle Hulteberg.

EDC-gruppen kommer i och med förvärvet att bestå av fyra anläggningar – två inriktade på kundnära verksamhet i Göteborg och Stockholm – samt två större fabriker i Munkfors och Tallinn.

– Vi kompletterar varandra bra, menar Olle Hulteberg. Gemensamt kan vi erbjuda kunderna en bättre geografisk närvaro, vilket är viktigt i den här branschen. Med ett breddat och gemensamt erbjudande kan vi även vara ett attraktivt alternativ på nya marknader och för nya kunder.

EDC förväntas nu också att kunna erbjuda en mer omfattande prototyptillverkning än vad som tidigare var möjligt. Dessutom får EDC en bredare finansiell bas och blir således bättre rustat för större volymer.

– I en bransch i konsolidering är större helt enkelt bättre, säger Olle Hulteberg.

Triab arbetar huvudsakligen med tillverkning av elektronikprodukter och grundades av Lars Syrén, Leif Sjöholm och Robert Widén 1988. Företaget omsätter cirka 30 miljoner kronor och har 20 anställda. Lars, Leif och Robert kommer att sitta kvar som ledning för Triab under en övergångsperiod.

– Vi är övertygade om att EDC är en bra, ny ägare som kommer att ta hand om Triab på ett utmärkt sätt, säger Lars Syrén.

– Det här är lite av ett drömläge, säger Olle Hulteberg. EDC-gruppen får ett tillskott som breddar kompetensen och kundbasen. Triab som enhet i EDC-gruppen kommer att bli starkare och får tillgång till vår samlade erfarenhet.

Comments are closed.