Sex produktkategorier växer tvåsiffrigt

Elva produktkategorier förväntas växa snabbare än den totala IC marknaden under 2012, varav sex med tvåsiffriga tal, enligt analysföretaget IC Insights. Marknaden eldas på av mobil konsumentelektronik och fordonsindustrin.

IC Insights spår att 27 av de 33 största IC produktkategorierna som definierats av WSTS kommer att uppleva en tillväxt under 2012. 11 kategorier förväntas växa med mer än 7% som är prognosen för hela IC-branschen under året. Sex kategorier väntas visa en tvåsiffrig tillväxt. Siffrorna står i skarp kontrast till de 15 produkter som visade en positiv tillväxt och de 18 segmenten som upplevde en nedgång under 2011.

Marknaden för NAND flash-minnen väntas toppa tillväxtlistan medan NOR-Flash bedöms hamna i botten på listan (-14%), med den största procentuella nedgången avseende försäljning under 2012.

De sex IC produktkategorierna som kommer att växa med tvåsiffriga tal under 2012 är: NAND Flash (15%), Wireless Telecom – Special purpose logic/MPR (15%), 32-bit MCU (15%), MPU (14%), Auto – special purpose logic/MPR (11%) och Auto – app-specific analog (11%), enligt IC Insights Research Bulletin .

Comments are closed.