Mjukvarusatsning ska vässa industrin

I morgon invigs Software Center på Lindholmen Science Park i Göteborg. Det nya forskningscentrumet uppges bli en av Sveriges viktigaste noder för utveckling av mjukvara, i ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet och fyra storföretag.

 

De två föreståndarna för Software Center, Jörgen Hansson och Jan Bosch, är båda professorer i ”software engineering” vid Chalmers.
Foto: Christer Wigerfelt

Innovation inom mjukvaruområdet är nödvändigt om Sverige ska behålla en konkurrenskraftig industri. Software Center ska hjälpa företag att effektivisera sin mjukvaruutveckling och anpassa sig till en marknad där mjukvara är hårdvaluta.

– I början av 1990-talet utgjorde mjukvaran i en bil en procent av bilens värde. Idag finns i många fall mer än femtio procent av värdet i funktioner som möjliggörs av mjukvara, säger Jörgen Hansson som är föreståndare på Software Center.

– Mjukvaruteknik är oerhört viktigt för svenskt näringsliv. Eftersom konkurrenskraften och lönsamheten ligger i mjukvaran är det inom det området tillväxt skapas, förklarar han.

Med 30 medarbetare är Software Center och forskningsmiljön på Lindholmen bland de största i Sverige inom utveckling av mjukvara. Centrumet är mitt uppe i en rekryteringsprocess och när den är klar kommer de vara en av de största grupperna i Europa.

– Utvecklingspotentialen är enorm, säger Jörgen Hansson. Software Center har starka förutsättningar för att bli världsledande inom sitt område. Området är strategiskt viktigt för både Chalmers och Göteborgs universitet, och vi har en lång tradition av gott samarbete med näringslivet när vi angriper forskningsproblem.

Jan Bosch som leder Software Center tillsammans med Jörgen Hansson förklarar att industrin står inför en stor förändring när allt fler produkter blir uppkopplade.

– Företagen måste kunna förbättra en produkt både kontinuerligt och snabbt, säger Jan Bosch. Ett av Software Centers övergripande mål är att göra svensk mjukvaruindustri mer produktiv. Om företagen inte kan utnyttja möjligheterna är risken att svenska industriprodukter bara blir plattformar för internationella konkurrenter som levererar mjukvara och service. För att undvika det måste även företagens affärsmodeller förändras.

På Software Center samarbetar näringsliv och akademi, vilket gör att forskningen blir mer relevant eftersom den riktar in sig på faktiska problem inom industrin. På så sätt kan företagen dra nytta av forskningsresultaten för att skapa nya innovationer och lösningar.

Företagen som är med i Software Center lockades till en början av universitetens stora kompetens inom mjukvaruområdet, men det har visat sig att det finns ytterligare fördelar med samarbetet.

– De får möta företag från andra branscher som har samma problem men andra lösningar. På så sätt lär de även av varandra, berättar Jan Bosch.

Samarbetet skulle från början bara gälla forskning men näringslivet har efterlyst ett starkare samarbete även inom undervisningen.

– Företagen har stor erfarenhet av hur våra ingenjörer fungerar i arbetslivet. Den erfarenheten tar vi gärna med när vi ska utforma nya program och utbildningar, berättar Jörgen Hansson.

Tre forskningsprojekt i samarbete med centrumets industripartners har redan satt igång. Projekten fokuserar på hur utvecklingen av nästa generations produkter kan genomföras så att nya funktioner levereras till kunderna kontinuerligt och effektivt. För att förstå hur viktigt detta är kan man titta på hur till exempel Iphone har fått ett starkt marknadsgrepp genom en fortlöpande integrering av nya funktioner och tjänster till sina användare, så att deras användarupplevelse har förbättras, enligt ett pressmeddelande.

Fakta om Software Center

En gemensam satsning på mjukvaruforskning mellan Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Ericsson, Saab Group, Volvo Group och Volvo Cars. Parallellt med forskningen driver Software Center utbildning med två mastersprogram och ett kandidatprogram inom ”software engineering”. Software Center är en del av den kreativa samverkansmiljön på Lindholmen Science Park

Comments are closed.