Snart fler mobiler än världsmedborgare

Redan 2016 väntas antalet mobila terminaler med nätuppkoppling uppgå till åtta miljarder, vilket är fler än antalet världsmedborgare. Dessutom kom Android ikapp iPhone i slutet av 2011, enligt Cisco.

Den mobila datatrafiken fortsätter att öka i turbofart och fram till 2016 prognostiseras en 18-faldig ökning. Det visar Ciscos prognos för mobiltrafiken . Av rapporten framgår också att Android kom ikapp iPhone i slutet av 2011 i trafikvolym.

Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast 2011-2016 visar på en tillväxt om 78 procent årligen fram till 2016 då den totala trafiken spås uppgå till 130 exabytes. Det motsvarar 33 miljarder dvd-skivor.

Videotillväxten är ännu kraftigare. Video väntas öka 25 gånger fram till 2016 och då representera hela 70 procent av all mobil datatrafik. I slutet av 2011 stod video för över hälften av trafiken.

Cisco spår att det om fyra år finns åtta miljarder mobila terminaler med nätuppkoppling samt två miljarder mobila M2M-uppkopplingar (kommunikation mellan apparater): totalt tio miljarder mobila uppkopplingar. Det är långt mer än antalet invånare på jorden som spås ligga kring 7,2 miljarder år 2016.

Redan mot slutet av 2012 väntas antalet mobilt uppkopplade terminaler inklusive M2M-kommunikation överstiga antalet medborgare i världen, cirka 7 miljarder i dag.

– Den snabba tillväxten sätter hård press på operatörerna att kunna leverera allt högre hastigheter till allt fler användare, säger Fredrik Wester, tekniskt ansvarig för operatörsmarknaden på Cisco.

Fler resultat från Ciscos rapport:

  • Mobiltrafiken 2011 var åtta gånger större än den totala Internettrafiken år 2000.
  • Antalet surplattor med mobil uppkoppling tredubblades till 34 miljoner under 2011.
  • De mobila uppkopplingshastigheterna ökade med 66 procent 2011 – globalt var den genomsnittliga nedladdningshastigheten 315 kilobits/sekund, vilket kan jämföras med 189 kilobits/sekund 2010.
  • 4G-uppkopplingar står för endast 0,2 procent av alla mobiluppkopplingar, men sex procent av den totala mobiltrafiken.
  • Under 2010 var iPhone fyra gånger större än Android mätt utifrån mängden datatrafik. I slutet av 2011 kom Android i kapp iPhone. Nu är datatrafiken lika stor i de båda plattformarna.

Comments are closed.