Sex nya företag stödjer Symbian

Symbian Foundation får stöd av ytterligare sex nya företag som genom att gå med i Symbian Foundation ökar utvecklingen mot en öppen Symbian-plattform.

– Det globala stödet för den planerade stiftelsen fortsätter att växa, säger Teppo Hemia, Vice President för Mobile Chipset Platforms Business på ST-NXP Wireless å de initiala grundarnas vägnar. De nya företagen gör att totalt 64 företag nu stödjer Symbian Foundation.

De nya företagen i Symbian Foundation är AOL, Cell Telecom, Intrinsync, ISB Corporation, Trusted Logic och Xenient

Comments are closed.