Intel-genombrott inom kiselfotonik

Optiska förbindningar i ett datorchip kan skapa supersnabba länkar i ett flerkärnigt processorchip. Eftersom de optiska funktionerna är utförda i kisel kan de integreras med logiken i samma process.

Forskare vid Intel Labs har uppnått världsrekordprestanda genom att utnyttja en kiselbaserad APD-ljussensor (Avalanche Photodetector) vilket kan möjliggöra högre prestanda och lägre kostnader jämfört med kommersiellt tillgängliga optiska enheter. Resultaten har publicerats i Nature Photonics.
Det tekniska framsteget bygger på Intel Labs tidigare forskningsresultat inom kiselmodulatorer och hybridkisellaser. Intels APD-sensorer är byggda i en CMOS-process. Man har uppnått en förstärknings-bandbreddsprodukt på 340 GHz. Detta öppnar dörren för datahastigheter över 40 GHz eller mer vilket innebär att man med kisel för första gången kan konkurrera med material som indiumfosfid.

Comments are closed.