Sex kretsar för säker autentisering

Microchip Technology lanserar nu sex nya produkter för säker autentisering. De nya kretsarna ingår i kretsfamiljerna CryptoAuthentication och CryptoAutomotive och uppfyller hög säkerhetsnivå i Common Criteria JIL (Joint Interpretation Library) för nyckellagring. De stöder certifierade algoritmer som uppfyller FIP- (Federal Information Processing)-standarden.

Kretsarna stöds av konstruktionsverktyget Trust Platform Design Suite, en programvara som används för att bygga in Microchips tjänst för tillhandahållning av säkra nycklar på kretsarna. Den skalbara tjänsten möjliggör att kryptografiska uppgifter etableras för projekt av praktiskt taget vilken storlek som helst, omfattande allt från några tiotals kretsar till storskalig distribution inom en rad olika branscher som exempelvis konsument- och medicinska engångsartiklar, fordons- och industritillbehör, trådlös laddning och datacentraler.

De fem nya CryptoAuthentication-kretsarna är:

* ECC204: ECC-P256-signatur och HMAC (Hash-based Message Authentication Code)

* ECC206: Tvåbens-parasit, ECC-P256-signatur och HMAC

* SHA104: Klient SHA256 MAC

* SHA105: Värd SHA256 CheckMAC

* SHA106: Tvåbens-parasit och klient SHA256 MAC

Den sjätte nya kretsen är utformad för fordonsmarknaden. TA010 med ECC-signatur och HMAC är en AEC-Q100 klass 1-kvalificerad CryptoAutomotive-krets som möjliggör för OEM-tillverkare att implementera säker autentisering i sina konstruktioner utan behov av dyr modifiering och tillgodose säkerhetskrav för framtida fordonsgenerationer.

Microchips säkerhetsprodukter är kompatibla med vilken mikroprocessor (MPU) eller styrkrets (MCU) som helst och kan användas tillsammans med Microchips AVR-styrkretsar samt mikroprocessorer och styrkretsar med Arm-kärna.

De nya kretsarna stöds av Microchips Trust Platform Design Suite, den integrerade utvecklingsmiljön MPLAB X (IDE), produktspecifika utvärderingskort och CryptoAuthLib-biblioteksstöd.

Leave a Reply