Annons

Sentech i Sydafrika väljer Net Insight

Sydafrikas statliga nätoperatör Sentech har valt Net Insights transportlösning, Nimbra, för ett nationellt nät för digital marksänd TV (DTT).

– Vi behöver en lösning som både möter och överträffar våra kvalitetskrav för att kunna leverera tjänster till statliga och privata tv-bolag i Sydafrika, säger Setumo Mohapi, VD för Sentech. Eftersom Net Insight framgångsrikt har levererat liknande lösningar till stora aktörer över hela Europa, förstod vi att de hade den bästa lösningen för att tillgodose våra behov.
Affären gjordes tillsammans med Net Insights partner GDS Technologies och den första fasen av projektet ska levereras och vara i full drift före utgången av det första kvartalet 2015.

Comments are closed.