Får order på klimatsatellit

Rymdstyrelsen har utsett OHB Sweden och ÅAC Microtec att leverera satelliten MATS som ska undersöka vågor i övre atmosfären och deras inverkan på klimatet. Kontraktet är värt 83 miljoner kronor, inklusive uppskjutning och satellitoperationer.

Uppskjutningen av MATS (Mesospheric Airglow/Aerposol Tomography and Spectroscopy) är planerad till i början av 2018.

– Vi är mycket glada att Rymdstyrelsen beslutat att genomföra ett nytt tids- och kostnadseffektivt rymdprojekt. Detta kommer åter att ge våra svenska forskare möjlighet att utföra unik forskning i världsklass. För oss betyder det att vi bibehåller och ytterligare utvecklar vår nationella förmåga att bygga kompletta rymdsystem. Som nästa innovativa steg efter satelliter som Odin, SMART-1 och PRISMA utvecklar vi nu tillsammans med ÅAC Microtec en mycket konkurrenskraftig produkt för den internationella marknaden, säger Gierth Olsson, vd för OHB Sweden.

Företagen har gemensamt utvecklat den nya mikrosatellitplattformen som kallas InnoSat. Plattformen är till för satelliter i mikroklassen (10-100kg) som i sin standardversion kommer att väga cirka 40 kg och ha dimensionerna 60 x 70 x 85 cm. Satellitens design är flexibel och kan anpassas för andra instrument med krav utöver standardspecifikationen, enligt ÅAC Microtech.

– Det finns en tydlig trend mot mindre och billigare satelliter som tillgodoser krav på högre prestanda än vad som tidigare var möjligt, säger Mikael Andersson, vd för ÅAC Microtec.

­ Utvecklingen av marknaden för små satelliter har verkligen exploderat de senaste åren De bakomliggande faktorerna är bland annat teknologiska framsteg och att budgetbegränsningar driver fram ett paradigmskifte. Vi ser en enorm global potential för ÅACs robusta satellitsystem och den nya plattformen InnoSat och vi ser fram mot samarbetet med OHB Sweden.

Comments are closed.